Zhuhai company(Headquater):
Add: No.118 Dongcheng Road, Hongqi Town, Zhuhai Shi, Guangdong Sheng, China
Tel: + 86 756 3331614
Fax: + 86 756 3330743
Postal Code: 519015

Jiangsu Office (Division):
Add: Donglong Road 198-6, Yu Shan Zhen, Kun Shan Shi, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng, China
Tel: +86 512 55276323
Fax: +86 512 55276323

Taiwan Office (Division):
Add: 3/F, No.112, Xinsheng Street, Zhonghe District, New Taipei City, Taiwan
Tel: + 886 932235516

Europe (Agency)
Adeon Technologies B.V.
Add: Weidehek 26, NL-4824 AS Breda, The Netherlands
Tel: +31(0)76541 00 08
Fax: +31(0)76542 50 59
Web: www.adeon.nl